Arbeta digitalt

Arbeta digitalt

I början av denna termin fick vi i uppgift att skapa en akademisk blogg kopplat till kursen som vi nuvarande tar i digital marknadsföring. Denna blogg skall kontinuerligt uppdateras med texter och åsikter innehållande teman som vi tar upp på föreläsningarna och bestämda frågeställningar. Bloggen är en plattform för att förbättra din kompetens och utveckling. Som ett resultat av delande av denna akademiska blogg har tidigare studenter blivit erbjuda relevanta arbeten. Detta till anledning av delning på digitala plattformar som…

Read More Read More

Google power search

Google power search

I dagen samfund använder vi oss av olika digitala verktyg och sökmotorer.  Google står för en stor omfattning på 3.5 billioner sökningar var dag. Volymen av sökningar ökar stadigt och för vart år som går stiger den siffran med 10%. I dessa dagar har man möjlighet till att använda sig av mobiltelefonen till allt som faller en in. Det finns nu inga begränsningar till vad en smartphone är kapabel att användas för.  Du kan nu optimera tiden genom att ta…

Read More Read More

Business model canvas

Business model canvas

Vad är en business model canvas och hur är den uppbyggd Alexander Osterwalder är skaparen av modellen som blev introducerad i hans och Ylves Pigneurs bok ”Business model generation” i år 2010.  Business model canvas är en strategisk modell för hur ett företag skapar värde samtidigt som de levererar en tjänst eller produkt till sina kunder. Definieras som en översikt över vilken affärsmodellen man har i företaget. Modellen är uppdelad i nio olika element som ska prioriteras för att uppnå…

Read More Read More

Blockkedja

Blockkedja

Blockkedja har blivit ett väl talat fenomen och som många anser kommer till att förändra den framtida teknologin. Vad är en blockkedja och hur fungerar den Blockkedja, mest kallad blockchain fick sitt genombrott via lanseringen av bitcoin år 2009. Bitcoin är en kryptiskvaluta som revolutionerade världen över med att vara först på marknaden som en decentraliserat digital valuta. Denna valuta är uppbyggd av så kallad blockkedja-teknologin som gjorde det mjöligt för att genomföra transaktioner utan en tredje part. I dagens samfund…

Read More Read More

Filterbubblor och Ekokammare

Filterbubblor och Ekokammare

Filterbubbla En filterbubbla är en samling av information och data som är tillpassat för vart individ. Varje bubbla er unik och ingen är den samma. Baserat på de spår algoritmerna fångat upp tillagas det reklam speciellt för dig. Exempelvis om du sökt på flygresor kan ett popupfönster komma med ett erbjudande om flygbiljetter vid ett senare tillfälle.  Eller om du letar efter en ny soffa kan bilder med reklam komma upp i ditt flöde i diverse sociale medier. Konsekvenser av…

Read More Read More

Finn – ett utval av plattformtjänster

Finn – ett utval av plattformtjänster

Vad är en plattformtjänst?   En digital plattformtjänst är en affärsmodell som skapar värden genom att lägga till rätta för transaksjoner mellan större och mindre oavhängiga grupper, dessa grupper kan exempel vara konsumenter och leverantörer.  Plattformstjänst som en affärsmodell är kort en definition på ett ekosystem där de olika plattformarna påverkar varandra. Vad blir effekterna på når allt fler av framtida företag består av digitala plattformtjänster istället för fysiska företag/butiker?   Människor har aldrig varit så styrd av tid och pengar…

Read More Read More

Utveckling av dagens samfund

Utveckling av dagens samfund

Vi har nu klivet in i ett nytt årtionde. Ett årtionde av information, teknologi och utveckling. Hur har den förändrats och hur ser den ut idag? Jag ser tillbaka på den utvecklingen som hänt på de senaste tio åren. Exempel från när jag var barn och skulle logga in på en dator, vid det tillfället tog det tid och du behövde vänta för att få dig kopplad till internet. Internet i dagsläget är någonting vi tar för givet alltid skall…

Read More Read More