OKR

OKR

OKR står för: Objective and Key Results.

 • Objective handlar om vad du önskar att uppnå?
 • Key Results, hur planerar du att komma dit?

OKR består av ett Objective och flera Key results. OKR har två stycken bestånds delar, en kvalitativ del- Objectives och den kvantitativa delen Key results. Objective vill vara den positionen företaget vill ta sig till, och Key results vill vara de resultat som måste uppnås för att företaget skall ta sig till den punkten/ målet.

OKR handlar huvudsakligen om gjenomföring. Det är ett styringssätt som är enkelt att ta användning av i olika bedrifter, både små som stora.

Mål och nyckelresultat är en målsättande ram som hjälper organisationer att definiera mål eller Objectives för att sedan spåra resultatet. Ramverket är utformat för att hjälpa organisationer att upprätta långt gående mål på dagar istället för månader.

Konceptet skapades av Andy Grove och populariserades av John Doerr. Han var en av de tidigaste investerarna i Google. OKR blev snabbt ett viktigt fokus för Google där efter.

Andra företag som också använder sig av OKR är:

 • Amazon
 • Samsung
 • Deloitte
 • Microsoft
 • Adoble
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Spotify
 • Netflix
 • Yahoo
 • Uber

Varför skall man använda sig av OKR

OKR är ett enkelt sätt att styra ett företag på. Okr bidrar till fokus och tydlighet som i sin tur leder till högre genomföringskraft. Huvudsakligen är det fyra stycken fördelar med att använda sig av Okr.

 1. Företags viktigaste mål kommer upp till ytan.
 2. Alla i företaget vet vad som är viktigast. (Det visar att störredelen av anställda idag är osäkra på företagets strategi).
 3. Du får en översikt hur alla ligger till i hålhållande till målen.
 4. Alla i företaget vet vad som försiggås och är inkluderande.   

Nedan är vidlagt en video som förenklat ger en förklaring av OKR.


https://www.youtube.com/watch?v=hI_tEIpCzyE

Källor:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/strategy/articles/slik-kan-okr-hjelpe-organisasjoner-med-aa-oppnaa-maalene-sine.html
https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *