Business model canvas

Business model canvas

Vad är en business model canvas och hur är den uppbyggd

Alexander Osterwalder är skaparen av modellen som blev introducerad i hans och Ylves Pigneurs bok ”Business model generation” i år 2010.  Business model canvas är en strategisk modell för hur ett företag skapar värde samtidigt som de levererar en tjänst eller produkt till sina kunder. Definieras som en översikt över vilken affärsmodellen man har i företaget.

Modellen är uppdelad i nio olika element som ska prioriteras för att uppnå eller behålla en succéfull verksamhet.  

  • Kundsegment

Det första elementet fokuserar på information om vilka är våra kunder och målgrupper. vad vill de köpa och vad vill de använda sig av för tjänster?

  • Kundrelationer

Här är handlar det om hur bygger vi relationer till våra kunder så att dom ska komma tillbaka och köpa mer plus att ta användning utav fler av våra tjänster.

  • Kanaler

Vi måste ta reda på vilka kanaler är det vi ska använda oss av för att nå ut till kunderna. Ska vi leverera våra produkter på web eller i fysiska butiker.

  • Värdeerbjudande

Här står fokuset på det värde som vi erbjuder till våra kunder. Det handlar om att förstå kundens problem och deras behov.  

  • Nyckelresurser

Vad är de viktigaste resurserna vi har, vilka resurser behöver vi till vårat företag. Exempelvis finansiering, lokaler, fordon.

  • Nyckelaktiviteter

Inom nyckelaktiviteter tittar vi på vad det är som vi gör som är det viktigaste fokuset på hur vår verksamhet kan leverera våra tjänster produkter.  Via kanaler, samarbeten eller reklam.  

  • Nyckelpartners

Nyckelpartners är de organistsöner och sammanbetspartners vi behöver till våran verksamhet. Detta kan miste på kostnader, få en större kundkrets och föra till mer och bredare marknadsföring.

  • Kostnader

Vad är kostnaderna för att driva företaget. Här inkluderas exempelvis personalkostnader till lokalhyra, marknadsföringen och transporter.  Vilka är de viktigaste kostnaderna och vad är de största?

  • Intäkter

Här kartlägger vi vad vi får för intäkter via våra kunder. Hur stora är dom, vart är dom som störst och hur kan de förbättras?

Under är en video som enkelt beskriver de nio olika elementen i affärsmodellen och hur de fungerar.


https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY

Fördelen med Business model canvas

Detta är en affärsmodell som kan användas av både stora verksamheter som små ny uppstartade. Det är en effektiv översiktlig modell som går enkelt att ändra på om företaget vill testa någonting nytt eller ändra en aktivitet eller fokusområde. Modellen är ett bra verktyg som hjälper dig att kartlägga dina viktigaste fokusområden.  Detta verktyg är någonting som används av många företag i dagsläget och en dem är Innovasjon Norge som säger, ”Många menar att det ultimata målet för ett nystartat företag är att skapa en skalbar affärsmodell”.


Att ta användning av business model canvas ger dig de rätta verktygen och förmåner till att skapa det värde i företaget du vill åstadkomma.

Kilder:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/
https://www.cleverism.com/business-model-canvas-complete-guide/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *