Performance marketing

Performance marketing

Prestationsmarknadsförings är en omfattande term för marknadsföring och annonsering online där annonsörer endast betalar när en specifik åtgärd inträffar. Dessa åtgärder kan inkludera en genererad lead, en försäljning, ett klick och mer. Prestandamarknadsförare – i byråer, med medieföretag, utgivare eller på annat sätt förlitar sig starkt på betalda marknadsföringskanaler inklusive: Native reklam Sponsrad reklam Affiliate marknadsföring Sociala medier reklam Sökmotormarknadsföring Performance marketing som en strategi resulterar i att köpmännen får ytterligare varumärkes- och produktexponering utan extra kostnad, med den extra…

Read More Read More

Organisk vs. betald sökning

Organisk vs. betald sökning

Organisk vs. betald sökning Det moderna livet är grundligt kopplat till användningen av sökmotorer. Tänk bara på hur ofta du föreslår “Googla det” när du behöver förslagsvis någon slags information. En bråkdel av en sekund efter att du sökt efter något på en sökmotor som Google (eller andra som Yahoo och Bing, som stadigt klättrar i marknadsandel), finns miljoner resultat på sökmotors resultatsidan. I listan hittar du en blandning av både organiska och betalda resultat. Skillnaden mellan de två har…

Read More Read More

Digital marknadsföringsstrategi

Digital marknadsföringsstrategi

Vad är digital marknadsföring? Digital marknadsföring avser alla typer av marknadsföringsaktiviteter som tillämpar alla former av digital teknik. Digitala marknadsföringsaktiviteter inkluderar att bedriva marknadsundersökningar med hjälp av digitala marknadsföringsverktyg som Google Keyword Planner, analysera marknadsföringsprestanda med hjälp av digital analysprogramvara som Adobe Analytics och lansering av digitala visningsannonser med digitala annonseringsplattformar som Google Marketing Plattform.                               Jämfört med traditionella reklammetoder som tryck, skyltar och TV är digital marknadsföring främst datadriven. Många populära digitala reklamplattformar i dag ger tillgång till kampanjrapporter för…

Read More Read More

Growth Hacking

Growth Hacking

Growth Hacking är en marknadsföringsstrategi som använder snabbt experiment över olika kanaler och produktutvecklingsvägar för att bestämma det mest effektiva sättet att skala och växa ett företag. Till skillnad från konventionell marknadsföring fokuserar growth hacking på mål, resultat och lönsamhet, inte på processer, så det följer inte alltid en metod. En growth hacking är mindre orolig för de steg som bör vidtas eller verktyg som bör användas och mer intresserad av att använda analytiskt tänkande för att identifiera tillväxtmöjligheter. Tillväxthackning…

Read More Read More

Digital marknadsföring, 7 skäl till att småföretag behöver det

Digital marknadsföring, 7 skäl till att småföretag behöver det

Jag har valt att skriva om en ett inlägg lagat av Anita Sambol. Anita är en innehållsstrateg och grafisk formgivare på Point Visible. I detta inlägg förklarar Anita 7 olika skäl till varför småföretag idag är i behov av Digital marknadsföring.  Vi börja med att se på en statistik som i sig ska vara tillräcklig för att alla småföretagare ska investera i digital marknadsföring. Enligt RetailDive börjar 87% av kunderna söka efter produkter för att köpa online. 87. Det är…

Read More Read More

Tips till effektivt lärande

Tips till effektivt lärande

Studieteknik Studieteknik och kunskapsinhämtande är någonting alla genomgår och har sina egna metoder. För att uppnå goda resultat är det viktigt med en smart studieteknik och goda inlärningsmetoder. Vi är alla olika människor och lär oss där efter främst på varierande sätt.  Några tips på ett gott inlärande kan förslagsvis vara.   Skriva egna sammanfattningar av ämnet du studerar. Sammanfattningar ifrån föreläsningar du deltagit i och kapitel du läst från pensum. Genom egna anteckningar och repetition tillrättalägger du för en…

Read More Read More

OKR

OKR

OKR står för: Objective and Key Results. Objective handlar om vad du önskar att uppnå? Key Results, hur planerar du att komma dit? OKR består av ett Objective och flera Key results. OKR har två stycken bestånds delar, en kvalitativ del- Objectives och den kvantitativa delen Key results. Objective vill vara den positionen företaget vill ta sig till, och Key results vill vara de resultat som måste uppnås för att företaget skall ta sig till den punkten/ målet. OKR handlar…

Read More Read More

varumärke

varumärke

På grund av omständigheterna och det som drabbats världen över hölls den första föreläsningen till e-varuhandel via zoom. Efter första vecka gått har vi fått gästats av föreläsare som berättat sina egna historier om hur de tagit sig dit dem er idag och lärdomarna bak resan. Julie arbetar idag på INEVO och berättar viktigheten bak personligt varumärke och hur du skaffar dig ditt framtida arbete. Julie berättar om sina erfarenheter av att starta en nätbutik för intrigör som säljer både…

Read More Read More

FNs globale hållbarhetsmål

FNs globale hållbarhetsmål

FNs globale hållbarhetsmål I den andra modulen av digital marknadsföring riktar vi in oss på social kommunikation i fokus på hållbarhet. I indelade grupper tillagas kommunikationsplan tillhörande de hållbara utvecklingsmål som er sammankopplat med respektive verksamhet gruppen valt.  FN har sammansatt 17 globala mål för en hållbar utveckling som skall uppnås innan år 2030. The Body Shop är en verksamhet som har haft fokus på miljöfrågor, djur och människors rättigheter i över 40 år. The Body Shop Organisationen grundades i…

Read More Read More

Reflektion

Reflektion

Denna första månad som kurs i Digital marknadsföring med Arne Krokan har gått snabbt vilket tyder på att kursen varit väldigt intressant och lärorik. Varför jag valde denna kurs var på grund av intresse för just marknadsföring och digitalisering med all dess betydelse.    Åsikter Jag har blivit positivt överraskad hur mycket vi har lärt oss på så kort tid. Kombinationen av att blotta oss för ett socialt samfund med öppna bloggar när jag tror att de flesta inte varit i…

Read More Read More